BỘ ẤN PHẨM TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

23

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; với mục đích triển khai tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Bộ ấn phẩm tuyên truyền trực quan Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Link tải File hình chất lượng cao:

https://htvb.tinhdoankhanhhoa.org.vn/boanphamdhxi.zip

Link tải File thiết kế Corel:

 

https://htvb.tinhdoankhanhhoa.org.vn/boanphamdhxicdr.zip

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang