CAM LÂM: Lớp tập huấn Giáo viên – Tổng phụ trách Đội năm học 2017 – 2018.

25

Từ ngày 27/9 đến ngày 29/9/2017, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cam Lâm tổ chức lớp tập huấn Giáo viên – Tổng phụ trách Đội năm học 2017 – 2018.

Qua thời gian 3 ngày triển khai, thực hiện chương trình tập huấn, các anh, chị Giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện được Hội đồng Đội huyện hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ sổ sách, các nội dung chuyên môn liên qua đến lĩnh vực công tác Đội; được hướng dẫn, ôn lại một số kỹ năng sinh hoạt thiếu nhi, ôn lại các bài hát múa của thiếu nhi và sao nhi đồng… Ngoài ra Ban tổ chức lớp tập huấn đã tổ chức cho Giáo viên – Tổng phụ trách Đội tham gia hoạt động ngoại khóa tại Khu Du lịch sinh thái Nhân Tâm (xã Diên Xuân – huyện Diên Khánh). Tại đây, Hội đồng Đội đã tổ chức cho Giáo viên – Tổng phụ trách Đội thực hành một số kỹ năng công tác Đội: ôn lại các bài trống, các bài múa hát tập thể theo quy định, hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt ngoài trời như kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, tổ chức chương trình lửa vui…

Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng Giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; là dịp để các Giáo viên – Tổng phụ trách Đội trong huyện trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực bản thân; tạo môi trường hoạt động để phát hiện các nhân tố mới cho các hoạt động trong trường học.

dsc00331 4e8bfdsc00329 ce154

Hoàng Dũng – Huyện đoàn

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang