Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016

16

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
ỦY BAN TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 01 – Ctr/UBH

 

 

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016

 

 

 

Thực hiện chương trình số 06 –CT/TWH ngày 14/101/2016 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lớn của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Khánh Hòa nói riêng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam( 15/10/1956-15/10/2016).

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016, cụ thể như sau:

*Chủ đề công tác năm: “Tự hào thanh niên Việt Nam”

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội các cấp Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ VII.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến Hội viên, thanh niên.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông giáo dục của Hội.

4. Tuyên truyền rộng rãi phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên và toàn xã hội.

5. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội; tiếp tục chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù. Xây dựng và phát triển mạnh mẽ các tổ chức cơ sở Hội, CLB, đội nhóm theo ngành nghề, sở thích cấp huyện và cơ sở.

II. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Nhóm chỉ tiêu về công tác giáo dục của Hội:

+ 100 % Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên dương, vinh danh “Thanh niên làm theo lời Bác – sống đẹp vì cộng đồng”.

+ 100% cấp bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc toàn tỉnh lần thứ VII và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

2. Nhóm chỉ tiêu về tổ chức các hoạt động, chương trình của Hội:

+  Phối hợp vận động và triển khai xây dựng 08 Nhà nhân ái.

+  Phối hợp vận động thanh niên tình nguyện phấn đấu hiến 15.000 đơn vị máu.

+ Tổ chức hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp cho 5000 thanh niên.

+ Tổ chức hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo: 20 hoạt động các cấp.

+ 100% Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức Chương trình “ Xuân tình Nguyện” năm 2016 từ tháng 01 đến 03/2016

+  100% Hội LHTN Việt Nam các cấp tham gia Liên hoan các Chi Hội hoạt động tốt toàn tỉnh lần thứ I năm 2016.

+  Phối hợp với Trại Tm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, Trại giam A2 Tổng cục 8 – Bộ Công an về việc giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp tái hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tổ chức giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn lương: 10 người.

+  Phấn đấu khám bệnh phát thuốc miễn phí cho trên 15.000 người dân vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biển đảo.

+ 100% Hội LHTN Việt Nam các cấp tham gia Ngày hội thanh niên “ Tôi yêu tổ quốc tôi”; Ngày Hội thanh niên hành động vì Trường Sa thân yêu.

3. Nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên:

+ Phát triển hội viên mới: 12.000 hội viên.

+ Phấn đấu phát triển Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước: 8 doanh nghiệp.

+  Toàn tỉnh phấn đấu huy động từ 10.000 – 15.000 thanh niên tham gia các chiến dịch thanh niên tình nguyện; mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập ít nhất 2 đội hình chuyên tham gia chiến dịch, đợt hoặc đột xuất.

+ 100% Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động Hội đồng huấn luyện của đơn vị mình.

+ Phấn đấu 100% cơ sở Hội thành lập được và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 01 loại hình CLB, đội nhóm hoặc đội thanh niên tình nguyện.

+  Phấn đấu xây dựng ít nhất 08 công trình thanh niên cấp huyện, thị xã, thành phố;  phấn đấu xây dựng 137 công trình hoặc phần việc thanh niên cấp xã; phấn đấu 100%  các xã phường trong toàn tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và có địa chỉ cụ thể.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

1.1. Tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên

– Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức 01 lớp Tập huấn Cán bộ Hội học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội toàn tỉnh và toàn quốc.

– Các tổ chức cơ sở của Hội (chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm…) và hội viên, thanh niên xây dựng video clip, phim ngắn, chùm ảnh giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, về truyền thống của địa phương, đơn vị mình học tập, công tác với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet.

– Các tổ chức thành viên tập thể biên soạn các ấn phẩm truyền thông về phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nội dung, tiêu chí, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh niên để hưởng ứng phong trào.

– Các cấp bộ Hội tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi” để hội viên, thanh niên trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về những vấn đề của quê hương, đất nước, qua đó các cấp bộ Hội định hướng nhận thức và hành động cho thanh niên.

1.2. Vận động thanh niên thi đua rèn luyện

– Tổ chức các hội thảo, các diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác” ở các cấp. Tổ chức cho thanh niên đăng ký các tiêu chí rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tổ chức giáo dục, định hướng cho thanh niên về truyền thống tốt đẹp của đất nước, lòng tự hào dân tộc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 85 năm ngày thành lập Đoàn, 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam Tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước; các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc; các hoạt động nghệ thuật để bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên.

Triển khai các ấn phẩm tuyên truyền, các tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VII của Trung ương Hội để phổ biến cho hội viên thanh niên.

– Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua việc vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông, như: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông… Tổ chức các “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, hướng dẫn lái xe an toàn cho thanh niên.

– Triển khai chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” thông qua việc tổ chức các chương trình giới thiệu sách hay, bổ ích cho thanh niên tìm đọc, ngày hội Thanh niên với văn hóa đọc”, ngày hội sách. Huy động nguồn lực trang bị các tủ sách kỹ năng, sách giải trí cho thiếu nhi vùng khó khăn; xây dựng các tủ sách khoa học kỹ thuật mới cho thanh niên nông thôn.

1.3. Vận động thanh niên thi đua cống hiến

* Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

– Triển khai các hoạt động tình nguyện theo chuyên đề, như: xây dựng Nhà Nhân ái, Trường đẹp cho em, đường giao thông nông thôn, Cổng trường an toàn giao thông, Bến đò an toàn, điểm giao cắt đường bộ – đường sắt an toàn.

– Đẩy mạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện trong thanh niên. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các Trung tâm truyền máu xây dựng các đội thanh niên ứng trực tình nguyện hiến máu, ngân hàng dự trữ máu, ngân hàng máu sống, máu hiếm; tổ chức tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các đội hình và cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

– Tổ chức cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, Hành trình Vì sức khỏe Người cao tuổi… thông qua việc đẩy mạnh công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, các vùng bị thiên tai, lũ lụt, thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên các dân tộc thiểu số, tôn giáo nghèo; phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em, phẫu thuật khuyết tật vận động cho trẻ em; mổ mắt cho người cao tuổi.

– Tổ chức chương trình “Tiếp sức người bệnh” với những hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh giúp giảm tải trong bệnh viện và hỗ trợ người nhà bệnh nhân chăm sóc những bệnh nhân nặng, phải nằm lâu dài và có hoàn cảnh khó khăn. Phát triển các phòng khám nhân đạo của Hội Thầy thuốc trẻ các cấp.

* Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc

– Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo” gắn với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh với công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân.

– Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang – thanh niên trong các nhà trường – thanh niên trên địa bàn dân cư. Phát huy vai trò của thanh niên quân đội, công an trong hoạt động và củng cố tổ chức Hội trên địa bàn đóng quân.

– Các cấp bộ Hội tổ chức vận động thanh niên chấp hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ quân sự; bồi dưỡng hội viên, thanh niên về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, nhất là chất lượng chính trị.

– Vận động hội viên, thanh niên tiếp tục làm tốt các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Vận động các doanh nghiệp là hội viên Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa giúp đỡ, tạo việc làm, bố trí công việc cho bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo trong chương trình “Xuân Tình nguyện”, “Tháng Ba biên giới”.

1.4. Vận động thanh niên sống có trách nhiệm

* Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng

– Tổ chức các lớp tập huấn về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên.

– Hội LHTN tỉnh phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức “Hành trình vì khát vọng Việt” với các hoạt động, như: Cà phê khởi nghiệp, Hành trình những cuốn sách đổi đời để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của doanh nhân thành đạt với thanh niên, tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, huy động nguồn lực hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên tại các huyện, thị xã, thành phố.

– Phối hợp với các đơn vị tiếp tục thành lập và phát triển mạng lưới các Câu lạc bộ Sáng tạo Khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn tại các đơn vị

– Tổ chức các chương trình kết nối doanh nhân các khu vực; tổ chức các hội chợ, các cuộc xúc tiến thương mại để vận động doanh nhân trẻ tiêu dùng sản phẩm của nhau. Tổ chức các chương trình tình nguyện, vận động xây dựng các công trình thanh niên để doanh nhân trẻ tham gia.

– Kết nối mạng lưới các Câu lạc bộ Thanh niên Khởi nghiệp tại các Trường Đại học, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp để đầu tư, hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên thông qua các Sàn giao dịch ý tưởng, các hoạt động liên hoan thủ lĩnh câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp tiêu biểu

* Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc

– Cụ thể hóa việc hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của địa phương; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan.

– Vận động thanh niên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

– Vận động hội viên, thanh niên chủ động thực hiện và tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, lên án, chống các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia các tổ hòa giải cơ sở, tổ vận động giải phóng mặt bằng, tổ dân vận.

– Tổ chức các đội hình tuyên truyền pháp luật cho hội viên, thanh niên; nhân rộng các mô hình giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên chậm tiến, tích cực giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến tiến bộ.

– Cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp phải nêu gương đối với hội viên, thanh niên trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc.

* Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên

– Tổ chức các diễn đàn đối thoại với thanh niên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Tổ chức các chương trình để thanh niên hiến kế giải quyết các vấn đề của Đoàn, Hội.

-Thành lập các tổ chức câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu, đề xuất của thanh niên.

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

2.1. Công tác xây dựng tổ chức Hội

– Tích cực vận động để phát triển hội viên. Tiếp tục tập trung bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu để Đoàn xem xét kết nạp.

– Tập trung chuyển đổi mô hình tổ chức chi hội theo địa bàn dân cư sang các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt chi Hội. Nội dung sinh hoạt chi hội tập trung vào việc trao đổi, thảo luận, tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc của hội viên.

– Tổ chức tập huấn về lý luận, nguyên tắc, kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ Hội. Phát huy vai trò của Hội đồng huấn luyện tỉnh trong tổ chức các Trại huấn luyện viên, biên soạn giáo án tập huấn kỹ năng cho cán bộ Hội cơ sở.

– Tập trung xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo. Tập huấn kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo cho cán bộ Hội.

2.2. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

– Hỗ trợ các hội thành viên xây dựng mạng lưới tổ chức, định hướng hoạt động cho các hội thành viên tập thể.

– Phát huy vai trò của Hội Sinh viên Việt Nam trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên học sinh sinh viên.

– Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong việc đỡ đầu các Câu lạc bộ Khởi nghiệp, phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, làm kinh tế; phối hợp giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn lương, thanh niên khuyết tật.

– Phát huy vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng.

2.3. Tập trung phát triển tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước

– Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ; tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; thăm tặng quà thanh niên công nhân đặc biệt là các dịp Lễ, Tết trong thanh niên công nhân. Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ thanh niên công nhân nghèo có điều kiện về quê đón Tết cổ truyền dân tộc.

– Tổ chức vận động chủ các doanh nghiệp ngoài nhà nước để thành lập tổ chức Hội trong các doanh nghiệp.

– Phối hợp với tổ chức Đảng, Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước để thành lập tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2.4. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo

– Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, nhất là trong phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

– Tăng cường giao lưu, gặp gỡ, động viên, vận động các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín cao ở địa phương để nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo.

– Vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo trẻ sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.5. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ngoài nước

– Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, tuyên truyền phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

 

2.6. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên

 

– Tham gia xây dựng, thúc đẩy và phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách cho thanh niên.

 

– Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách về thực hiện các Luật liên quan mật thiết đến thanh niên.

 

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho thanh niên, trang bị cho thanh niên các kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

 

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1.Ủy ban Hội tỉnh

 

– Xây dựng Chương trình công tác Hội và phòng trào Thanh niên năm 2016. Tổ chức hướng dẫn, triển khai ở cơ sở.

 

– Triển khai hướng dẫn bình xét tiêu chí thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016.

 

– Xây dựng và ban hành các hướng dẫn đối với những hoạt động, chương trình, giải thưởng cấp tỉnh.

 

2. Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc và thành viên:

 

– Xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động cụ thể về công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2016.

 

Củng cố và nâng cao chất lượng công tác Hội các cấp, chuẩn bị tốt công tác Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp. Tổ chức tốt các hoạt động của đơn vị mình đồng thời hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động theo kế hoạch, có báo cáo nhanh các hoạt động về văn phòng UB Hội tỉnh theo quy định.

 

– Chú trọng việc thành lập các cơ sở Hội trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.

 

– Tham gia đầy đủ các hoạt động do UB Hội tỉnh tổ chức.

 

V. HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM 2016

 

1- Hoạt động cấp tỉnh.

 

1.1 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các hoạt động kỷ kiệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3 năm  2016); 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (tháng 5 năm  2016); 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và Tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh (tháng 10 năm  2016).

 

1.2 Chương trình “Tháng ba biên giới” (tháng 3 năm 2016) “Tình nguyện mùa đông năm 2016 và Xuân tình nguyện năm 2017” (Tháng 11 năm 2016).

 

1.3 Ra quân truyền thông bảo vệ môi trường và hiến máu tình nguyện hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2016 (tháng 3 năm 2016).

 

1.4 Chương trình Tiếp sức người bệnh (tháng 3 năm  2016); Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016 (tháng 5 năm  2016); Tổ chức chương trình Đưa âm nhạc đến bệnh viện (tháng 9 năm 2016).

 

1.5 Tổng kết thi đua khối Tổ chức Xã hội 2 và ký kết giao ước thi đua 2016 tháng 3 năm 2016.

 

1.6 Tổng kết chương trình phối hợp với trại giam A2 (tổng cục 8 Bộ công an) và trại tạm giam công an tỉnh. (quý I, quý II năm 2016).

 

1.7 Tổ chức chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn (tháng 5 năm 2016).

 

1.8 Tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông ( tháng 9 – tháng 12 năm 2016).

 

1.9 Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ( tháng 3, tháng 10 năm 2016); Ngày Hội “Thanh niên hành động vì Trường Sa thân yêu” (tháng 4 năm 2016).

 

1.10Tham gia cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng lần IV (tháng 12 năm 2016).

 

1.11Tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

1.12Tổ chức Liên hoan các Chi Hội hoạt động tốt toàn tỉnh lần thứ I năm 2016 (tháng 8, 10 năm 2016).

 

1.13Tổ chức chương trình Học kỳ quân đội hè 2016 (tháng 5,6,7 năm 2016).

 

1.14Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 (tháng 6,7,8 năm 2016).

 

1.15Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội (tháng 8/2016).

 

1.16Tổ chức Hội trại thanh niên tôn giáo tỉnh Khánh Hòa (tháng 6,7,8 năm 2016).

 

1.17Chỉ đạo tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ (tháng 6,7,8 năm 2016).

 

1.18Tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Attapư nước CHDCND Lào (tháng 7, tháng 8 năm 2016).

 

1.19Tổ chức đám cưới tập thể trong thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (tháng 9, tháng 10 năm 2016).

 

1.20Bình xét hội viên thanh niên tham gia Giải thưởng Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc; Giải thưởng 15 tháng 10 (tháng 9, tháng 10 năm 2016).

 

1.21Tổ chức giao ban công tác Hội, Hội đồng huấn luyện  cùng các huyện, thị xã, thành phố. Thi cấp chuyên hiệu chuyên môn kỹ năng thanh niên (3 tháng 1 lần, tại các huyện, thị xã, thành phố đăng cai).

 

1.22Tham gia các hoạt động do Trung ương Hội tổ chức.

 

2- Hoạt động yêu cầu cấp huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc tham gia.

 

2.1 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các hoạt động kỷ kiệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3 năm  2016); 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (tháng 5 năm  2016); 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và Tuyên dương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh (tháng 10 năm  2016).

 

2.2 Chương trình “Tháng ba biên giới” (tháng 3 năm 2016) “Tình nguyện mùa đông năm 2016 và Xuân tình nguyện năm 2017” (Tháng 11 năm 2016).

 

2.3 Ra quân truyền thông bảo vệ môi trường và hiến máu tình nguyện hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2016 (tháng 3 năm 2016).

 

2.4 Chương trình Tiếp sức người bệnh (tháng 3 năm  2016); Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016 (tháng 5 năm  2016); Tổ chức chương trình Đưa âm nhạc đến bệnh viện (tháng 9 năm 2016).

 

2.5 Tổ chức chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn (tháng 5 năm 2016).

 

2.6 Tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông ( tháng 9 – tháng 12 năm 2016).

 

2.7 Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ( tháng 3, tháng 10 năm 2016); Ngày Hội “Thanh niên hành động vì Trường Sa thân yêu” (tháng 4 năm 2016).

 

2.8 Tham gia cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng lần IV (tháng 12 năm 2016).

 

2.9 Tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

2.10  Tham gia chương trình Liên hoan các Chi Hội hoạt động tốt toàn tỉnh lần thứ I năm 2016 (tháng 8, 10 năm 2016).

 

2.11  Tham gia chương trình Học kỳ quân đội hè 2016 (tháng 5,6,7 năm 2016).

 

2.12  Tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 và chỉ đạo tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ (tháng 6,7,8 năm 2016).

 

2.13  Tham gia lớp tập huấn cán bộ Hội tỉnh (tháng 8/2016); Tham gia Hội trại thanh niên tôn giáo tỉnh Khánh Hòa (tháng 6,7,8 năm 2016).

 

2.14  Triển khai và tham gia đám cưới tập thể trong thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (tháng 9, tháng 10 năm 2016).

 

2.15  Giới thiệu hội viên thanh niên tham gia Giải thưởng Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc; Giải thưởng 15 tháng 10 (tháng 9, tháng 10 năm 2016).

 

2.16  Tham gia các hoạt động của Ủy ban Hội tỉnh tổ chức.

 

3. Các Hội thành viên tập thể:

 

– Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016, các Hội thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016.

 

– Phối hợp huy động nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động.

 

– Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016 (trước ngày 10/6/2016) và tổng kết công tác năm 2016 (trước ngày 05/12/2016) về văn phòng Ủy ban Hội tỉnh Khánh Hòa. Số 6 Hoàng Hoa Thám Nha Trang.

 

ĐT: 058.3817514; email: ubhoitinhkhanhhoa@yahoo.com.vn hoặc vanphonghoikh@gmail.com

 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh Ban Thư ký UB Hội tỉnh sẽ có thông báo cụ thể.

 

 Trên đây là chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016 của Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./