Cơ quan Tỉnh đoàn bổ nhiệm 1 Phó Trưởng ban

15

Ngày 28/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với các đồng chí: Nguyễn Thành Hơn – Chuyên viên Ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.

Theo Quyết định số 691-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 26/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Hơn – Chuyên viênBan Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Ban Thanh niên công nhân nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn từ ngày 01/10/2017.

dsc 0974 bf0b1

Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu giao nhiệm vụ đề nghị đồng chí Nguyễn Thành Hơn nhận nhiệm vụ mới sẽ ra sức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hoạt động công tác Đoàn ngày càng phát triển.

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang