Cơ quan Tỉnh đoàn bổ nhiệm 2 Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban

8

Ngày 31/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với các đồng chí: Phạm Ngọc Hải – Phó Ban phụ trách Ban Thanh thiếu nhi –  Trường học Tỉnh đoàn; Võ Thị Duyên – Phó Ban phụ trách Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn; Nguyễn Ngọc Thảo – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.

vo thi duyen, pham ngoc hai, nguyen ngoc thao

Theo Quyết định số 684-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 29/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Ban phụ trách Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn kể từ ngày 01/09/2017.

Theo Quyết định số 685-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 29/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Thị Duyên – Phó Ban phụ trách Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn kể từ ngày 01/09/2017.

Theo Quyết định số 682-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 24/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn từ ngày 01/09/2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu giao nhiệm vụ đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới sẽ ra sức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hoạt động công tác Đoàn ngày càng phát triển.