Trang chủ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cờ - Huy hiệu - Đoàn ca

Cờ - Huy hiệu - Đoàn ca

Cờ – Huy hiệu – Đoàn ca

Cờ - Huy hiệu - Đoàn ca Cờ Đoàn: Nền đỏ Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài. Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn. Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm...