Đoàn Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang tổ chức lớp tập huấn cán bộ đoàn – hội năm học 2016 – 2017

20

Trong 02 ngày 01và 02/12/2016 Đoàn thanh niên – Hội sinh viên  Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2016 – 2017, tham gia chương trình tập huấn có hơn 250 cán bộ Đoàn – Hội đến từ các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc trong toàn trường tham gia.

Chương trình tập huấn mang nhiều nội dung phong phú và thiết thực như: phát động phong trào thi đua xây dựng hình mẫu người đoàn viên trong thời kỳ mới, ký cam kết thực hiện “Nếp sống văn minh” với 6 nội dung cơ bản, định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên; Tập huấn về công tác Đoàn vụ – Hội vụ, các kỹ năng cần có của cán bộ Đoàn – Hội, đặc biệt là kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể, sinh hoạt cộng đồng; tập huấn các bài hát – múa truyền thống của Đoàn – Hội, các trò chơt tập thể lành mạnh nhằm thu hút tuổi trẻ;

 

Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2016 – 2017 đã kết thúc trong không khí sôi nổi, hào hứng của tuổi trẻ. Với những kiến thức, kỹ năng học được và sự hiểu biết, niềm tự hào, tình yêu với tổ quốc sau chương trình tập huấn, hy vọng đội ngũ thủ lĩnh sinh viên trường CĐSP Trung ương – Nha Trang sẽ phát huy hết sức năng lực và tinh thần trách nhiệm của bản thân, chung tay góp sức xây dựng Đoàn – Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Hồng Tín/ CĐSPTW Nha Trang

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang