Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh

18

Ngày 23-8, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ tham gia góp ý tại hội nghị.

Gop y van kien dai hoi doan

 

 

Các ý kiến cho rằng, các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, đánh giá khái quát được những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2012-2017, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Cùng đó, các đại biểu góp ý một số nội dung: trong phương hướng nhiệm kỳ mới cần tập trung hơn vào tình hình thực tế của địa phương; xác định các công trình thanh niên trọng điểm trong nhiệm kỳ; các đề án triển khai trong giai đoạn 2017-2022 cần có nội dung riêng của tỉnh, không chỉ thực hiện theo đề án của Trung ương Đoàn; trong báo cáo cần thể hiện rõ nét hơn về vai trò, hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh…

VT.BKH

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang