Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X lần thứ 22

24

Vừa qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời, thảo luận lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh, văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X; dự thảo nội quy Đại hội Đoàn toàn tỉnh; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

hoi nghi ban hap hanh tinh doan thang 6 2017 1 77bc0hoi nghi ban hap hanh tinh doan thang 6 2017 2 a335f

BTG

 

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang