Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2017

8

Ngày 26/12/2017, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận – Bí thư  Tỉnh đoàn, Thủ trưởng cơ quan và đồng chí Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của cơ quan năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018; Báo cáo hoạt động Công đoàn cơ quan năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Báo cáo hoạt động của ban Thanh tra nhân dân năm 2017; thông qua bảng đăng ký thi đua năm 2018 và quy chế bình xét thi đua của cán bộ, công nhân viên cơ quan Tỉnh đoàn năm 2018; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn năm 2018; dự thảo Quy chế hoạt động cơ quan Tỉnh đoàn; dự thảo Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn; Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở.

Năm 2018, cơ quan Tỉnh đoàn phấn đấu đạt các chỉ tiêu: xây dựng 06 tổ lao động xuất sắc, 08 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) đạt lao động tiên tiến; 100% CBCNVC học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% CBCNVC thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; 100% CBCNVC thực hiện tốt xây dựng cơ quan văn hóa – gia đình văn hóa; 100% CBCNVC cơ quan thực hiện nghiêm túc chế độ mặc đồng phục thanh niên vào sáng thứ 2 hàng tuần và vào các buổi hội nghị, nghiêm túc thực hiện không hút thuốc lá tại công sở; 100% CBCNVC không vi phạm pháp luật; phấn đấu đạt cơ quan văn hóa năm 2018, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh và Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

Dịp này Tỉnh đoàn cũng khen thưởng 7 cá nhân, Công đoàn khen 11 cá nhân là CBCNVC cơ quan đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

dsc 0490 d4343

 dsc 0495 5445b

dsc 0493 8d786

Bình Dương