Hội nghị tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới năm 2017

40

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về nghề nghiệp, việc làm trong thời kỳ mới; vị trí và vai trò của chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Sáng ngày 11/5/2017 tại Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện Cam Lâm, Huyện đoàn Cam Lâm phối hợp với Ban TNCNNT&ĐT Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới năm 2017, với sự tham gia của hơn 50 đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị tập huấn, các bạn đoàn viên thanh niên đã được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài theo quy trình VietGap, cách xử lý sâu, bệnh trên cây xoài. Đồng thời, giới thiệu một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao của địa phương như chăn nuôi bò vỗ béo, nuôi heo đệm lót sinh học, mô hình xử lý và cho ra hoa trái vụ trên cây xoài…

 

Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Hình thành một lớp thanh niên có kiến thức về khoa học và công nghệ, năng động, thích nghi với nền kinh tế thị trường. Góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hoàng Dũng – Huyện đoàn Cam Lâm

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang