Hội nghị tập huấn về nâng cao nhận thức chính trị cho Đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới

16

Thực hiện Đề tài khoa học cơ sở “Nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa”, sáng 21/9/2017, tại Hội trường Thành đoàn Nha Trang, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn về nâng cao nhận thức chính trị cho Đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.

Tập huấn nâng cao nhận thức chính trị

Tham gia Hội nghị có hơn 200 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, cán bộ chủ chốt các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Tiến sĩ Võ Văn Dũng – Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Khánh Hòa, Báo cáo viên Tỉnh đoàn báo cáo chuyên đề về “Nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới”. Trong đó, đánh giá thực trạng nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên hiện nay và trao đổi các giải pháp góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên trong thời gian tới.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ chốt các đơn vị nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay; góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hội nhập, phát triển.

 

Bình Dương

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang