Lịch công tác tuần từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

27

 TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                    Nha Trang, ngày 11 tháng 8 năm 2017

                 ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
14/08/2017 đến 20/08/2017

Thứ hai

14/08

-Từ 14-16/8: TC trại hè hữu nghị Việt – Lào tại Khánh Hòa

-Các đ/c được phân công

 

 

 

 

-13h00: TC lớp tập huấn ATGT tại Cam Ranh

-Ban ĐK, BCV

 

-14h00: Họp đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách giảm nghèo cho lao động nông thôn tại HĐND tỉnh

-Đ/c: Nhuận

 

-15h30: Họp Ban Văn hóa xã hội – HĐND tỉnh

Đ/c: Nhuận

 

Thứ

Ba

15/08

 

 

 

-07h00: TC lớp tập huấn ATGT tại Cam Lâm

-Ban ĐK, BCV

 

 

 

 

-14h00: TC lớp tập huấn ATGT tại Khánh Vĩnh

-Ban ĐK, BCV

 

 

 

 

Thứ

16/08

-14h00: Dự HN sơ kết 6 tháng đầu 2017 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tại PH

-Đ/: Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

17/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

   18/08

-07h00: Giao lưu dã ngoại nhân kỷ niệm 72 năm CM Tháng Tám tại Nhân Tâm

-Đ/c: Minh, Chi đoàn

-08h00: Tập huấn quản lý thông tin và định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN tại HT A

-TT, BTG

 

-08h00: Dự HN TK năm học 2016 – 2017 tại HT Thành ủy Nha Trang

-Đ/c: Hùng

 

 

 

 

-14h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/08

 

 

 

 

 

 

CN

20/08

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN 

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang