Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

15

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA               Nha Trang, ngày 13 tháng 10 năm 2017

                  ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

16/10/2017 đến 22/10/2017

Thứ Hai

16/10

– 07h50: Dự HN trực tuyến rút kinh nghiệm bão số 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm PCTT khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại UBND tỉnh

– Đ/c Thuận

 

– 08h00: Dự HN báo cáo lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt tại 46 Trần Phú

– Đ/c Minh, Hùng

 

– Từ ngày 11-23/10: Công tác tại Nga

– Đ/c Nhuận

 

– Từ ngày 16 – 20/10: Học lớp chuyên viên tại Trường Chính trị tỉnh

– Đ/c Minh Hải, Nga, Tiến, Duyên

 

– 14h00: Dự HN trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại UBND tỉnh

– Đ/c Minh

 

– 15h30: Dự Lễ kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại Vạn Ninh

– TT, Các ban có GM

Xe 0050

-Từ ngày 13-17/10: Tập huấn công tác đoàn trường học tại Đà Nẵng

– Đ/c Khoa

 

Thứ Ba

17/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

18/10

– 08h00: Tổng kết công tác Đội năm 2016 – 2017 tại Hội trường A Tỉnh đoàn

– TT, Ban TH, LĐ các Ban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

19/10

– 08h00: Dự HN trực tuyến chuyên đề về CM Tháng 10 Nga cho cán bộ chủ chốt tại 46 Trần Phú

– Đ/c Minh, Hùng, BTG

 

– 08h00: Dự HN tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN VN tại Hội trường CA tỉnh – 80 Trần Phú

-Đ/c Thảo

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

20/10

-08h00: Tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn

– CĐ cơ quan

 

 

 

-14h00: Họp giao ban

-TT, lãnh đạo ban

 

 

 

 

Thứ Bảy

21/10

 

 

 

 

 

 

 

CN

22/10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN 

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang