Lịch công tác tuần từ ngày 18/8/09/2017 đến ngày 24/09/2017

12

TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA                 Nha Trang, ngày 15 tháng 9 năm 2017

                   ***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
18/8/09/2017 đến 24/09/2017

 

Thứ Hai

18/09

-09h00: Họp Bí thư các huyện thị thành đoàn và đoàn TT về công tác chuẩn bị ĐH Đoàn tỉnh Khánh Hòa tại HT B

-TT, Bí thư các H-T-T đoàn và đoàn TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

19/09

-07h30: Dự ĐH Hội Cựu Chiến binh tỉnh tại trường Sỹ quan không quân

-Đ/c: Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 

20/09

-06h30: Dự chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ Khánh Vĩnh 2017 tại Ban CHQS Khánh Vĩnh

-Đ/c: Nhuận

Xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm
21/09

-08h00: Dự Hội thảo khuyến học tại LH các TC Hữu nghị tỉnh

-Đ/c: Ngọc Hải

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
22/09

-Từ 22 đến 24/9: TC liên hoan Chi hội hoạt động tốt toàn tỉnh lần 2 tại Cam Lâm

-TT, lãnh đạo các ban, Ban ĐK, các đ/c được phân công

Xe

-08h00: Họp Ban chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa tại HT B

-UV.BCH TĐ

 

 

 

 

-14h00: Họp giao ban

TT, lãnh đạo ban

 

 

 

 

Thứ Bảy
23/09

-06h00: Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thong tại Quảng trường 2/4

-TT, lãnh đạo các ban, Ban ĐK, các đ/c được phân công

 

-19h00: Khai mạc Liên hoan chi hội hoạt động tốt tại Cam Lâm

-TT, lãnh đạo các ban, Ban ĐK, các đ/c được phân công

 

 

CN

24/09

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lịch này thay cho Giấy mời trong nội bộ cơ quan Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc.

VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN 

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang