NINH HÒA: Lớp tập huấn Bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở trên địa bàn thị xã năm 2017

24

Sáng 06-12-2017, Thị Đoàn Ninh Hòa tổ chức Lớp tập huấn Bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp cơ sở trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2017 cho 166 cán bộ Đoàn cơ sở.

Tại Lớp tập huấn đồng chí Phạm Cường Quốc. Bí thư Thị Đoàn báo cáo các nội dung, chuyên đề về Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng thực hiện theo Chương trình khung được ban hành tại Phụ lục Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn hiện hành, phát huy vai trò cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ xây dựng nông thôn mới ở cấp cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên, nắm vững các chủ trương, quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện Chương trình; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác và khả năng giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế cho cán bộ Đoàn./.

img 0774 66504img 0775 06f35

 

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang