Tập huấn về sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên cho 200 cán bộ đoàn

25

Ngày 18-8, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên.

 

Tham gia tập huấn, 200 cán bộ đoàn các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc được hướng dẫn về công tác quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử; công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; phổ biến các văn bản quy định về việc quản lý, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội…

tap huan an toan thong tin 3c3db

 

Nguồn V.T/Báo Khánh Hòa

- Cuộc thi WE LOVE NHA TRANG -we love nha trang